Velkommen til

Beboerprojekt Nordvest

Beboerprojekt Nordvest er en boligsocial helhedsplan, der dækker 14 almene boligafdelinger på Bispebjerg. Den boligsociale helhedsplan er administreret af fsb i samarbejde med AAB, AKB Kbh og 3B, Landsbyggefonden og Københavns Kommune. Vores boligsociale helhedsplan handler om at give beboerne en bedre livssituation, styrket naboskab samt øget mulighed for adgang til sociale og beskæftigelsesmæssige tilbud fra kommunen og frivillige aktører.


Den nuværende boligsociale helhedsplan Beboerprojekt Nordvest blev sat i gang i 2021 og løber til 2025.

Job og uddannelse

Job- og uddannelsesvejledning

Beboerprojekt Nordvest understøtter voksne beboere, som har udfordringer med at finde eller fastholde et uddannelsesforløb eller arbejde.

  


Kontakt: Stine


Fremtidsvejledning 13-29 år

Vi samarbejder med lokale ungeaktører som UU-vejledere, ungdomsskolen og

Klub Smedetoften om at hjælpe unge tættere på at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Der igangsættes b.la. fritidsjobs-workshop og børnepasserkurser. Derudover er der mulighed for vejledning i uddannelsesvalg, fritidsjob, jobansøgning mm.

 

 

Kontakt: Maria 


Lektiehjælp og mentor

Der er forskellige lektiehjælpsmuligheder i området, f.eks. findes der lektiehjælp på Rentemestervej Bibliotek og i Unge Kulturhuset på Smedetoften.

Er der et ønske om at få en frivillig mentor, henviser vi gerne til URK mentor-ordning. Et mentorforløb i URK strækker sig over et år, hvor mentor og mentee sammen arbejder med både mentorrelationen og de ønsker og drømme, som mentee går rundt med.

Kontakt: Maria


Lommepengeprojekt 13-15 år

Lommepengeprojekt handler om at introducere unge mellem 13-15 år til det første job. Her får de unge en håndholdt indsats og lærer at begå sig på en arbejdsplads i lokalområdet.


Kontakt: Maria

Familier og forældre

Styrket skolegang

I Beboerprojekt Nordvest samarbejder vi med lokale folkeskoler, Tagensbo skole, Holbergskole, Utterslev

Skole og Grøndalsvængets Skole. Vi ønsker at styrke dialogen mellem skole og forældre, via indsatser der kan minimere skolefravær og styrke skole/forældre samarbejdet.

Kontakt: Marlene

Familie- og forældreforløb

Beboerprojekt Nordvest tilbyder løbende forskellige familie- og forældrerettede forløb, der er tilrettelagt som dialogbaseret gruppeforløb med afsæt i beboernes behov.

Kontakt: Marlene eller Linda

Bydelsmødre

Bispebjergs Bydelsmødre er primært kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, som gør en frivillig indsats i området for at støtte andre kvinder, der enten er isolerede eller har udfordringer ved at forstå det kommunale system. Bydelsmødrene støtter, lytter og guider beboere i retningen af den hjælp der er behov for.

Kontakt: Sarah

Aktiviteter for beboereBeboerrådgivning

Beboerrådgivnings-teamet kan hjælpe voksne beboere og familier med at løse forskellige hverdagsudfordringer, f.eks. læse og forstå breve fra kommunen, nabokonflikter og økonomiske udfordringer. Beboerteamet hjælper også gerne beboere i gang med aktiviteter eller videre i et beboernetværk. Der er fokus på at give vores beboere redskaber og værktøjer til selvhjælp.

Kontakt: Ruben, Sabira eller Stine

Beboernetværk

Beboernetværk på Bispebjerg omhandler indsatser, som har fokus på at styrke beboernes frivillighed, opkvalificere deres evne til at understøtte andre beboere, og sikre positive og tryghedsskabende beboerdrevne aktiviteter i boligområder.

Kontakt os, hvis du ønsker at være en del af et netværk, eller har brug for støtte og vejledning i dit nuværende netværk.

Kontakt: Sarah

Børn og unge

Børnebestyrelser

Børnebestyrelser drejer sig om styrkelse af børn- og unges kompetencer indenfor demokratiske processer. Vi arbejder med medindflydelse i lokalmiljøet, naboskab og fællesskaber.

Kontakt: Linda eller Nanna


Din Fritid NV

Din Fritid NV handler om at give børn og unge et aktivt kultur- og fritidsliv, og sikre familiens tilknytning og fastholdelse i aktiviteten. Vi arbejder tæt sammen med de lokale skoler og det lokale foreningsliv.

Kontakt: Nanna eller Linda

.

Lommepengejob

Lommepengeprojekt handler om at introducere unge mellem 13-15 år til det første job. Her får de unge en håndholdt indsats og lærer at begå sig på en arbejdsplads i lokalområdet.

Kontakt: Maria


Lektiecafé og URK-Mentor

Der er forskellige lektiehjælpsmuligheder i området, f.eks. findes der lektiehjælp på Rentemestervej Bibliotek og i Unge Kulturhuset på Smedetoften.

Er der et ønske om at få en frivillig mentor, henviser vi gerne til URK mentor-ordning. Et mentorforløb i URK strækker sig over et år, hvor mentor og mentee sammen arbejder med både mentorrelationen og de ønsker og drømme, som mentee går rundt med.

Kontakt: Mariathin

Vores medarbejdere

Iain Silbiger

Leder

tlf. 25 30 10 63

Mail: isi@fsb.dk

Linda Hansen

Forældrevejleder

Tlf. 40 49 85 51

Mail: lfh@fsb.dk

Lone Andersson

Fritidsvejleder

Tlf. 23 92 58 43

Mail: lba@fsb.dk

Maria Riemenschneider

Unge- og uddannelsesvejleder

Tlf. 29 74 25 32

Mail: mri@fsb.dk

Marlene Cunliffe

Familievejleder

Tlf. 51 37 06 64

Mail: mc@fsb.dk

Nanna Nørgaard

Fritids- og ungevejleder

Tlf. 51 18 65 44

Mail: nn@fsb.dk

Ruben Knudsen

Beboerrådgiver

Tlf. 24 78 81 50

Mail: rrk@fsb.dk

Sabira Ghulam

Beboer- og familievejleder

Tlf. 61 22 41 48

Mail: sag@fsb.dk

Sarah Sigurdsson

Netværksvejleder

Tlf. 20 16 46 01

Mail: sbs@fsb.dk

Stine Larsen

Social vicevært

Tlf. 61 22 37 54

Mail: SZ9C@kk.dk

Chanda Meyer

Kommunikation

studentermedhjælper

Tlf.

Mail: cm@fsb.dk

Find os

Du er altid velkommen til at komme forbi vores kontor.

Adresse

Smedetoften 14, 1. sal, 2400, København NV


Ønsker du et billede af dig fjernet, respekterer fsb selvfølgelig dette. Så skal du bare skrive en mail til isi@fsb.dk og oplyse hvilket billede, du ønsker fjernet. Der er to slags billeder, som fsb bruger – situationsbilleder og portrætbilleder. Situationsbilleder er billeder, der viser en aktivitet eller situation. Disse bruges uden samtykke fra personerne på billederne. Portrætbilleder er billeder, der afbilder en eller flere bestemte personer. Disse bruges kun med samtykke fra personerne på billederne. Portrætbilleder af børn bruges kun med samtykke fra forældre eller værge.