Velkommen til

Beboerprojekt Nordvest

Beboerprojekt Nordvest er en boligsocial helhedsplan, der dækker 15 almene boligafdelinger på Bispebjerg. Den boligsociale helhedsplan er administreret af fsb i samarbejde med AAB, AKB Kbh og 3B, Landsbyggefonden og Københavns Kommune. Vores boligsociale helhedsplan handler om at give beboerne en bedre livssituation, styrket naboskab samt øget mulighed for adgang til sociale og beskæftigelsesmæssige tilbud fra kommunen og frivillige aktører.


Den nuværende boligsocial helhedsplan Beboerprojekt Nordvest blev sat i gang i 2021 og løber til 2025.

Aktiviteter vedrørende job- og uddannelse

Job- og uddannelsesvejledning

​Vejledning handler om job- og uddannelsesvejledning af unge mellem 15-29 år. I samarbejde med vores ungevejleder arbejdes med de unges kompetencer mht. valg af uddannelse, skrive ansøgning, lave CV’er, og gå til jobsamtaler. Derudover vil helhedsplanens medarbejder hjælpe unge over 15 år til at finde et fritidsjob enten hos private virksomheder eller via kommunale fritidsjob.​​

Lektiecafé

I lektiecaféen er en fast gruppe lektiehjælpere klar til at hjælpe med lektierne. Lektiehjælperne er frivillige voksne og kan hjælpe med forskellige fag for skoleelever i 0.-10. klasse.

Lommepengeprojekt

Lommepengeaktiviteter handler om at finde muligheder for at ansætte unge mellem 13-15 år fra helhedsplanens afdelinger ift. forskellige praktiske opgaver f.eks. udarbejdelse af kommunikations-materiale, understøttelse af familierettede aktiviteter, eller opgaver i forbindelse med bydelsaktiviteter.

Mind Your Own Business

Mind Your Own Business er et iværksætteriprogram, hvor et team af udvalgte drenge mellem 13-17 år får tilbudt rådgivning og vejledning til at etablere deres egen mikro-virksomhed.

Danskundervisning

Danskundervisning har betydning for både de voksnes trivsel, arbejds- og uddannelsesmuligheder, men også for forældrenes forståelse for f.eks. deres børns uddannelse og lektier og derved muligheden for at understøtte familiens skolegang.​​

Aktiviteter for familier og forældre

Samarbejde med skoler

Vi har fokus på at understøtte skole/forældre samarbejde. Dette betyder, at Beboerprojekt Nordvests samarbejder med skolerne omkring nogle af deres aktiviteter i løbet af året, og samtidigt inddrager skolerne i nogle af helhedsplanens uddannelsesrettede aktiviteter.

Familierkurser og -temacaféer

Familiekurser drejer sig om temabaserede familiekurset ‘De Utrolige År’ (DUÅ), som er et kursusforløb, der styrker forældrenes forældrekompetencer. Temacaféer til familier drejer sig om at understøtte familiers hverdag og trivsel via planlagt drop-in caféer, hvor beboere kan møde op og få hjælp, informationer og vejledning omkring forældreskabet.

Os I Dialog

Os I Dialog har til formål at skabe dialog mellem voksne og teenagere. Gennem temaftenener, workshops, foredrag, osv. vil voksne og unge komme i debat med hinanden. Typisk får vi besøg af foredragsholdere eller organisationer som vil fortælle om deres liv eller arbejde.

Forældre for forandring

….

Bydelsmødre

Bispebjergs Bydelsmødre rådgiver mødre med vidt forskellige kulturelle baggrunde. Bydelsmødrene er født i Danmark eller har oplevet at komme til Danmark og har måske haft de samme spørgsmål som dig.

Aktiviteter for alle beboere

Beboerrådgivning

Beboerrådgivning handler primært om at komme i kontakt med voksne beboere og familier, og hjælpe dem med at løse forskellige former for hverdags udfordringer f.eks. at læse breve fra kommunen, nabokonflikter, husordensager mm. Vi har rigtig meget fokus på at give vores beboere redskaber til at løse problemerne selv, og finde vejen til hjælp til selvhjælp.

Beboernetværk

Beboernetværk på Bispebjerg omhandler indsatser, som har fokus på at styrke beboernes frivillighed, opkvalificere deres evne til at understøtte andre beboere, og sikre positive og tryghedsskabende beboerdrevne aktiviteter i boligområder.

Beboercafé

Beboerprojekt Nordvest er tovholder på en Beboercafé for dig som ønsker nye eller flere relationer i dit liv. I Beboercaféen kan du møde og få en hyggelig snak med nye bekendtskaber og dine andre naboer. Formålet med Beboercaféen er at sætte fokus på fællesskab og nærvær i lokalområdet.

Forældre for forandring

….

Ambassadørindsatser

Ambassadørindsatser i boligområdet omhandler forskellige ambassadørtiltag for nøglepersoner og rollemodeller fra boligafdelinger.​​Koncepten er at styrke beboernes muligheder for at være medspiller i deres nærområde, og udvikle beboeres kompetencer og handlemuligheder for at være en aktiv del i at skabe tryghed lokalt.

Aktiviteter for børn og unge

Børnebestyrelser

Børnebestyrelser drejer sig om styrkelse af børne- og unges kompetencer omkring demokratiske processer, hvad det betyder at tage ansvar for sit lokale miljø, og hvordan man opfatter naboskab og fællesskaber.

Din Fritidsmentor NV

Din Fritidsmentor NV tager udgangspunkt i en opsøgende indsats i helhedsplanens afdelinger, hvor der skabes kontakt til børn, unge og familier. Aktiviteten handler om at give udsatte børn og unge et aktivt kultur- og fritidsliv, og sikre familiens tilknytning til kommunale dagtilbud og kommunale institutioner.

Os I Dialog

Os I Dialog har til formål at skabe dialog mellem voksne og teenagere. Gennem temaftenener, workshops, foredrag, osv. vil voksne og unge komme i debat med hinanden. Typisk får vi besøg af foredragsholdere eller organisationer som vil fortælle om deres liv eller arbejde.​.

Lommepengeprojekt

Lommepengeaktiviteter handler om at finde muligheder for at ansætte unge mellem 13-15 år fra helhedsplanens afdelinger ift. forskellige praktiske opgaver f.eks. udarbejdelse af kommunikations-materiale, understøttelse af familierettede aktiviteter, eller opgaver i forbindelse med bydelsaktiviteter.

Lektiecafé

I lektiecaféen er en fast gruppe lektiehjælpere klar til at hjælpe med lektierne. Lektiehjælperne er frivillige voksne og kan hjælpe med forskellige fag for skoleelever i 0.-10. klasse.​

thin

Vores medarbejdere

Iain Silbiger

Leder

tlf. 25 30 10 63

Mail: isi@fsb.dk

Linda Hansen

Forældrevejleder

Tlf. 40 49 85 51

Mail: lfh@fsb.dk

Lone Andersson

Fritidsvejleder

Tlf. 23 92 58 43

Mail: lba@fsb.dk

Maria Riemenschneider

Unge- og uddannelsesvejleder

Tlf. 29 74 25 32

Mail: mri@fsb.dk

Marlene Cunliffe

Familievejleder

Tlf. 51 37 06 64

Mail: mc@fsb.dk

Nanna Nørgaard

Fritids- og ungevejleder

Tlf. 51 18 65 44

Mail: nn@fsb.dk

Ruben Knudsen

Beboerrådgiver

Tlf. 24 78 81 50

Mail: rrk@fsb.dk

Sabira Ghulam

Beboer- og familievejleder

Tlf. 61 22 41 48

Mail: sag@fsb.dk

Sarah Sigurdsson

Netværksvejleder

Tlf. 20 16 46 01

Mail: sbs@fsb.dk

Stine Larsen

Social vicevært

Tlf. 61 22 37 54

Mail: SZ9C@kk.dk

Find os

Du er altid velkommen til at komme forbi vores kontor.

Adresse

Smedetoften 14, 1. sal, 2400, København NV

Følg os på Beboerprojekt Nordvest


Ønsker du et billede af dig fjernet, respekterer fsb selvfølgelig dette. Så skal du bare skrive en mail til isi@fsb.dk og oplyse hvilket billede, du ønsker fjernet. Der er to slags billeder, som fsb bruger – situationsbilleder og portrætbilleder. Situationsbilleder er billeder, der viser en aktivitet eller situation. Disse bruges uden samtykke fra personerne på billederne. Portrætbilleder er billeder, der afbilder en eller flere bestemte personer. Disse bruges kun med samtykke fra personerne på billederne. Portrætbilleder af børn bruges kun med samtykke fra forældre eller værge.